Nhận định thị trường tuần từ 16/04-20/04

13/04/2012 // No Comment // Categories: Vinafins Workshop.

Thị trường tuần tới có thể có những điều chỉnh nhẹ,  tuy nhiên xu hướng vẫn

tăng điểm, nếu có thêm các thông tin vĩ mô hỗ trợ, đặc biệt khả năng khống

chế  lãi suất trần cho vay nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận
được vốn vay , thị trường có thể bứt phá và vượt qua các mốc HSX: 480 điểm, HNX 85 điểm. Vinafins dự đoán thông tin về áp mức lãi suất trần cho vay sẽ
được công bố và thực hiện ngay trong tháng tư. Nếu thành hiện thực, thị
trường sẽ có đợt bứt phá mạnh mới trong thời gian tới, phá các ngưỡng kháng
cự mạnh thời gian qua. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân cho các mục tiêu
ngắn hạn và dài hạn..

 

Comments are closed.