Ngày 11/2/2011: Đấu thầu thành công 93% trái phiếu Chính phủ với lãi suất bình quân 11%/năm

14/02/2011 // No Comment // Categories: Trái phiếu.

Kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do kho bạc Nhà nước phát hành, đấu thầu ngày 11/2/2011 đã cho kết quả khả quan khi có tới 4.650 tỷ đồng được huy động trên tổng khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng (đấu thầu thành công 93%). Tuy nhiên lãi suất trúng thầu đã lên tới trên 11%/năm, cao hơn lãi suất đấu thầu vào cuối năm 2011 hơn 1%. Lãi suất trái phiếu có xu hướng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, trong phiên đấu thầu ngày 11/2/2011, Kho bạc Nhà Nước gọi thầu 5.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm huy động 1000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và 2 năm huy động 2.000 tỷ đồng.

Ngày phát hành là ngày 15/2/2011. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.

Khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh, vượt mức 11%/năm, các ngân hàng có tiềm lực vốn lớn lại tích cực tham gia thị trường trái phiếu để “tích lương khô” cho năm 2011 khi bài học 2010 cho thấy các ngân hàng lãi lớn đều là các ngân hàng có trái phiếu repo trên thị trường OMO và cho vay lại trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao hơn.

Lần này, có 16 thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 17 thành viên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm.

Mức lãi suất đăng ký cao nhất đối với kỳ hạn 5 năm là 13,5%/năm, tương đương mức lãi suất giao dịch trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Mức lãi suất đăng ký cao nhất của kỳ hạn 3 năm và 2 năm lần lượt là 13%/năm và 12,5%/năm.

Tuy nhiên lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 5 năm, 3 năm và 2 năm lần lượt là 11,2%/năm, 11%/năm và 10,9%/năm, mức lãi suất này cao hơn lãi suất Trái phiếu huy động ở thời điểm tháng 12/2010 trên 1%/năm (ngày 28/10, lãi suất trúng thầu đã là 9,6% đối với TP kỳ hạn 3 năm và 10,25% đối với TP kỳ hạn 5 năm).

Do lãi suất cao nên 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được bán hết, kỳ hạn 2 năm trúng thầu 1.800 tỷ đồng (thành công 90%), kỳ hạn 5 năm trúng thầu 850 tỷ đồng (thành công 85%).

Trước đó, ngày 26/1/2011, Kho bạc Nhà nước cũng phát hành thành công 100% 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 2 năm với lãi suất trúng thầu thành công là 11,1%/năm và 11%/năm.

Theo CafeF

Comments are closed.