Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 10.400 tỷ đồng từ tín phiếu sau 3 ngày

23/11/2012 // No Comment // Categories: Trái phiếu.

Theo dữ liệu của Reuters, ngày 23/11, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 2.127 tỷ đồng tín phiếu, trong đó có 1.144 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 56 ngày, lãi suất 6%/năm và 983 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày với lãi suất 6,8%/năm.

Trong 3 ngày, 21- 23/11, Ngân hàng Nhà nước liên tục phát hành tín phiếu với tổng giá trị 10.420 tỷ đồng, trong khi khối lượng tín phiếu đến kỳ đáo hạn không lớn. Một khoản tiền lớn được ngân hàng đi mua tín phiếu lãi suất 6-6,8%/năm cho thấy thanh khoản nhiều ngân hàng đang ở mức cao.

Như vậy, tính từ ngày 15/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tổng cộng trên 151.000 tỷ đồng, trong khi khối lượng đáo hạn khoảng hơn 109.000 tỷ đồng, đưa lượng tín phiếu chưa đáo hạn lên hơn 40.000 tỷ đồng.

Lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành trong các ngày gần đây (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Reuters.

Lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành trong các ngày gần đây (đơn vị: tỷ đồng)
Nguồn: Reuters/VnEconomy

Cũng trong ngày 23/11, ở nghiệp vụ repo, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 58 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 8%/năm, trong khi hút về 413 tỷ đồng, đưa mức hút ròng trong ngày đạt 355 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất không kỳ hạn tiếp tục duy trì ở mức 1,5-2%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần ở mức 2-2,5%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 4-5%/năm.

Theo VnEconom

Comments are closed.