SCR: Công ty mẹ lãi 30,39 tỷ đồng quý 4, tăng mạnh so với cùng kỳ

18/01/2013 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu quý 4 năm 2012 đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ và lãi gộp tăng tương ứng từ 7,55 tỷ đồng lên 13,94 tỷ đồng quý 4/2012.

Mảng hoạt động tài chính vẫn là mảng mang lại nguồn thu chính cho SCR, đạt 195 tỷ đồng quý 4/2012, tăng 49,34% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại giảm hơn 6,2 tỷ đồng so với quý 4/2011.

Chi phí bán hàng tăng vọt từ 835 triệu đồng cùng kỳ lên 17,45 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh hơn 17 tỷ đồng.

SCR lãi 30,39 tỷ đồng quý 4/2012 trong khi cùng kỳ lỗ 42,05 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2012 đạt 90,45 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm 2011.

SCR: Công ty mẹ lãi 30,39 tỷ đồng quý 4, tăng mạnh so với cùng kỳ (1)

Điểm đáng chú ý nhất trong hoạt động kinh doanh năm 2012 của SCR là tổng tài sản giảm gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm, còn 5.453 tỷ đồng. Sự sụt giảm tài sản chủ yếu là do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 441,5 tỷ đồng còn 667,5 tỷ đồng và các khoản phải thu đã giảm từ 1.525 tỷ đồng còn 425,38 tỷ đồng.

Công ty vẫn đang theo dõi khoản đầu tư 4,5 triệu cổ phiếu CTCP SXTM Thành Thành Công với giá bình quân 30.750 đồng/CP tương đương trị giá 138,38 tỷ đồng và 65 tỷ đồng vào May Tiến Phát, 60 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư An Phước Gia.

 

 

Theo giải trình của SCR, doanh thu tài chính quý 4/2012 từ các khoản tạm nhận cổ tức đợt 1/2012 và lợi nhuận từ thanh hoán khoản đầu tư tăng so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm trong đó chi phí lãi vay giảm đáng kể một phần do công ty giảm dư nợ vay, một phần lãi suất vay cuối năm giảm mạnh từ chính sách quản lý tiền tệ của Chính phủ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước, ngoài yếu tố trích lập dự phòng, công ty áp dụng triệt để chính sách tiết kiệm để tiết giảm chi phí hoạt động của công ty. Hoạt động kinh doanh chính của công ty có hiệu quả hơn cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý 4/2012

Thanh Hiên

Theo SCR, CafeF

Comments are closed.