Huy động gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

15/03/2013 // No Comment // Categories: Trái phiếu.

Ngày 13/3/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 7.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn là 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (3.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.730 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,05-10%/năm. Kết quả, huy động 1.950 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,24%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,06%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 4.270 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,35-9,7%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,08%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 6.720 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9-10,2%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,2%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,1%/năm).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 40.107,57 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu, trong đó riêng 2 tuần đầu của tháng 3 đã huy động được 12.850 tỷ đồng.

Theo gafin

Comments are closed.