Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng tăng 6,1%

27/06/2014 // No Comment // Categories: Tin trong nước.

Công bố của Tổng cục thống kê ngày 27/6/2014.

Theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê tại cuộc họp báo ngày 27/06/2014, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 6 ước tính tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2013 trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 7,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 5,9%. Riêng ngành khai thác tiếp tục giảm 2,5%.

Một số ngành có chỉ số sản xuất 6 tháng tăng cao hơn cùng kỳ như SX xe có động cơ tăng 22,9%; dệt tăng 21,3%; SX da và các sản phẩm liên quan tăng 19,2%; SX trang phục tăng 12,6%…

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm như SX đồ uống tăng 6,3%; SX chế biến thực phẩm tăng 5%; SX hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 3%; SX sản phẩm từ cao su và plastic tăng 1,8%; SX thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 0,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 2,5%; SX thuốc lá giảm 12,7%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng đầu năm tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: SX sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; SX da và các sản phẩm liên quan; SX thiết bị điện…

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 5 tháng tăng thấp như SX trang phục, chế biến thực phẩm, dệt, SX sản phẩm từ cao su, plastic…

Tại thời điểm 01/06/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8% so với cùng thời điểm năm 2013. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức chung hoặc giảm như SX hóa chất và sản phẩm hóa chất; SX sản phẩm từ cao su, plastic, SX chế biến thực phẩm…

Trong khi đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung là SX sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (tăng 138%); SX da và các phẩm liên quan (tăng 62,1%); SX trang phục (tăng 32,6%)…

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các Doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/06/2014 tăng 2,7% so với cùng thời điểm năm 2013. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,2%; DN ngoài nhà nước tăng 4,4% và DN FDI tăng 3,2%.

Theo cafef

Comments are closed.