Đến đầu tháng 7: Tín dụng tại Tp.HCM tăng trưởng 2,8%

22/07/2014 // No Comment // Categories: Tin trong nước.

Riêng từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7, tín dụng tại TPHCM tăng 2,2% so với cuối năm 2013.

Cục thống kê TPHCM cho biết, đến đầu tháng 7, tổng huy động vốn trên địa bàn thành phố đạt 1.205,6 ngàn tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng 6 và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 55,9% tổng vốn huy động, tăng 15,7% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 15,4% tổng vốn huy động, tăng 11,0% so tháng cùng kỳ; vốn huy động VNĐ chiếm 84,6% tổng vốn huy động, tăng 15,0% so tháng cùng kỳ. Tiền gửi tiết kiệm chiếm 55,6%, tăng 16,2% so với tháng cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7 đạt 979,9 ngàn tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và cao hơn nhiều so với chỉ số của tháng 6 (-0,1%). So với tháng 12/2013, tín dụng tăng 2,8%; so với tháng cùng kỳ năm trước dư nợ tăng 9,5%.

Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 544,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng dư nợ, tăng 12,5% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 166,0 ngàn tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng dư nợ, tăng 3,3% so tháng cùng kỳ trong khi dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 813,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 83,1% tổng dư nợ, tăng 10,9% so tháng cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 46,5%, tăng 14,5% so tháng cùng kỳ trong khi dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 53,5% tăng 5,6% so tháng cùng kỳ.

Theo Cafef

Comments are closed.