SJS: LNST quý 4/2010 của công ty mẹ đạt 147,87 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ 2009

26/01/2011 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (mã SJS) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ quý 4 và cả năm 2010 với hầu hết các chỉ tiêu đều giảm mạnh so với cùng kỳ 2009.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2010 của SJS đạt 387,3 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ 2009; lũy kế cả năm đạt 1.005,7 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2009.

Doanh thu tài chính quý 4/2010 đạt 6,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2009 đạt 57,3 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2010 đạt 49,2 tỷ đồng, giảm 80% so với năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2010 đạt 198,5 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ 2009; lũy kế năm 2010 đạt 636,9 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2009.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 đạt 147,87 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ 2009; cả năm đạt 476,96 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2009.

EPS năm 2010 của công ty mẹ SJS đạt 4.770 đồng/cp trong khi năm 2009 đạt 17.887 đồng/cp.

Theo SJS

Comments are closed.