Lãi suất trúng thầu Trái phiếu Chính phủ cao nhất là 9,53%

22/08/2012 // No Comment // Categories: Trái phiếu.

Ngày 21/8, 6.000 tỷ đồng trái phiếu được gọi thầu tại HNX. Trong đó, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm (23/8/2012 – 15/7/2014), 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm (23/8/2012 – 30/6/2015) và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm  (23/8/2012 – 30/6/2017).

Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết bổ sung tương ứng vào các mã trái phiếu TD1214031 kỳ hạn 2 năm phát hành ngày 15/07/2012, TD1215035 kỳ hạn 3 năm và TD1217039 kỳ hạn 5 năm phát hành ngày 30/06/2012 theo phương thức đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội.

Hình thức đấu thầu, kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày ngày 15/07 đối với mã trái phiếu TD1214031 và ngày 30/06 đối với mã trái phiếu TD1215035 và TD1217039 từ năm 2013 đến năm đáo hạn.

Kết quả , trái phiếu kỳ hạn 2 năm, khối lượng trúng thầu là 1.010 tỷ đồng và lãi suất trúng thaafi là 9,19%; trái phiếu kỳ hạn 3 năm với khối lượng trúng thầu là 800 tỷ đồng, lãi suất 9,29%; trái phiếu kỳ hạn 5 năm, khối lượng trúng là 200 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 9,53%.
NDHMoney

 

Comments are closed.