Tổng hợp cơ cấu các khoản vay của ITA và KBC

31/10/2012 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Sáng 30/10, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – Công ty cổ phần ( KBC) đã trao đổi với báo chí về tình hình 2 tập đoàn cuar ông và chị ông ( ITA - Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo).

Ông Tâm nói: “Hai tập đoàn của tôi và chị tôi có tổng nợ tất cả các ngân hàng chưa đến 500 triệu USD, trong khi tổng vốn điều lệ cộng hết hai tập đoàn gần 20.000 tỷ đồng”.

Nguồn: HSX
Cơ cấu tổng nguồn vốn ITA và KBC. Nguồn: HSX

Theo báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên năm 2012 của ITA và KBC, tổng nợ phải trả của 2 công ty đến ngày 30/6 là gần 10.400 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nguồn vốn.

Trong đó, nợ phải trả của ITA là 3.933 tỷ đồng và nợ phai trả của KBC là 6.460 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của ITA lớn hơn so với KBC, đạt 5.864 tỷ đồng so với 4.312 tỷ đồng.

Tổng vốn chủ sở hữu của ITA và KBC là gần 10.200 tỷ đồng, thấp hơn so với tổng nợ phải trả.

Nguồn: HSX
Giá trị vay ngân hàng ITA và KBC. Nguồn: HSX

 

Trong cơ cấu các khoản nợ phải trả, ITA còn vay ngân hàng 1.468 tỷ đồng và KBC vay 975 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn.

Tính đến 30/6, ITA còn vay dài hạn 389 tỷ đồng BIDV, 216 tỷ đồng VietinBank, 191 tỷ đồng Navibank, 184 tỷ đồng Maritimebank, 184 tỷ đồng Vietcombank, 132 tỷ đồng Westernbank và một số ngân hàng khác.

Đối với KBC, công ty có các khoản vay tại VietinBank (413 tỷ đồng), Westernbank (320 tỷ đồng) và Navibank (209 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong cuộc trả lời phỏng vấn sáng 30/10, ông Đặng Thành Tâm cho biết, “Đến nay tôi và các cổ đông khác cùng tham gia với tôi không còn nắm giữ một xu cổ phiếu Ngân hàng Phương Tây.”

Hiện tại, KBC chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2012 do chưa đến thời hạn phải công bố. Theo báo cáo bán niên, tại ngày 30/6, KBC sở hữu 26,55 triệu cổ phần WesternBank, giá trị 265,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14% trong cơ cấu các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Về cơ cấu tài sản, tổng giá trị tài sản ngắn hạn 2 công ty là hơn 13.000 tỷ đồng, và tài sản dài hạn hơn 8.400 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2012, KBC lỗ 124,6 tỷ đồng, ITA có lãi 5,36 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn ITA và KBC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX

Nguồn: HSX
Theo Gafin

Comments are closed.