VCB: Nợ xấu hợp nhất 3,23%, tiền gửi khách hàng hơn 262.000 tỷ đồng

16/11/2012 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank VCB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2012 của VCB đạt 1.477 tỷ đồng, tăng 5% so với quý 3 năm ngoái, 9 tháng đạt 4.394 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2011, so với LNTT của riêng ngân hàng VCB, lợi nhuận 9 tháng hợp nhất cao hơn 172 tỷ đồng.

 

VCB hợp nhất Quý 3 9 tháng
Q3/2012 Q3/2011 2012 2011
Thu nhập lãi thuần 2748 3684 -25% 8502 9117.5 -7%
Lãi từ dịch vụ 331 315 5% 988 1007 -2%
Lãi từ ngoại hối 325.6 318 2% 968 941 3%
Lãi từ kinh doanh chứng khoán 106.3 -0.245 n/a 138.5 -6.13 n/a
Lãi khác 56.3 -950.7 n/a 134.4 -1232 n/a
Thu nhập góp vốn, mua cổ phần 13 35 -63% 291 166 75%
Chi phí dự phòng 535.3 702 -24% 2575 1696 52%
LNTT 1476.9 1410.7 5% 4394.4 4614.9 -5%
LNST 1108.9 1067 4% 3366 3500 -4%
Lãi ròng 1105.7 1058 5% 3354.4 3478.9 -4%

 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 3/2012 giảm 25% so với quý 3 năm trước, đạt gần 2.750 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 8.500 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ và ngoại hối đạt hơn 320 tỷ đồng trong quý 3, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2011, 9 tháng lãi dịch vụ đạt 988 tỷ đồng, giảm 2% cùng kỳ 2011, lãi từ ngoại hối đạt 968 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ 2011.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán lãi hơn 106 tỷ đồng trong quý 3/2012, 9 tháng lãi hơn 138 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 VCB bị lỗ kinh doanh chứng khoán hơn 6 tỷ đồng.

Quý 3/2011 VCB lỗ khác hơn 950 tỷ đồng, 9 tháng lỗ hơn 1.200 tỷ đồng, đến năm nay hoạt động khác mang về lãi hơn 56 tỷ trong quý 3 và hơn 134 tỷ rong 9 tháng đầu năm.

Trong quý 3/2012, VCB trích lập dự phòng tín dụng 535 tỷ đồng, thấp hơn 24% so với quý 3 năm trước, tuy nhiên 9 tháng lên tới hơn 2.575 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2011.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ (lãi ròng) quý 3/2012 đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% cùng kỳ 2011, 9 tháng lãi 3.354 tỷ đồng, giảm 4% cùng kỳ 2011.

Lợi nhuận của VCB gần 97% từ ngân hàng mẹ, VCBS lãi 42 tỷ đồng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc VCB lãi hơn 45 tỷ đồng và các công ty khác lãi 36,5 tỷ đồng.

 

VCB: Nợ xấu hợp nhất 3,23%, tiền gửi khách hàng hơn 262.000 tỷ đồng (1)

Về nợ xấu, nếu như nợ xấu của ngân hàng mẹ VCB ở thời điểm 30/9/2012 lên đến 3.2% thì nợ xấu của ngân hàng hợp nhất ở mức 3,23%, trong đó nợ có khả năng mất vốn 3.250 tỷ đồng.

 

Huy động vốn của VCB cuối quý 3 đạt hơn 262.107 tỷ đồng, tăng 15,46% so với đầu năm trong khi dư nợ cho vay là 227.330 tỷ đồng, tăng 8,55% so với đầu năm.

 

Khoản tiền và vàng của VCB gửi và cho vay tại các TCTD khác mặc dù giảm so với đầu năm nhưng vẫn ở mức trên 95.785 tỷ đồng.

Download báo cáo

Phương Mai

Theo TTVN, CafeF

Comments are closed.