SSI: Hợp nhất quý 3/2012 lãi hơn 45 tỷ đồng, 9 tháng lãi ròng gần 300 tỷ đồng

19/11/2012 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

CTCP Chứng khoán Sài gòn (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2012. Theo đó, quý này SSI lãi ròng 45,3 tỷ đồng mặc dù lợi nhuận từ công ty liên kết đã mang về gần 17 tỷ đồng, lãi ròng 9 tháng của công ty đạt gần 300 tỷ, tăng mạnh so với cùng kỳ 2011.

Cụ thể, doanh thu quý 3/2012 của SSI đạt hơn 181 tỷ đồng, giảm 13% cùng kỳ 2011, lũy kế 9 tháng đạt 576 tỷ đồng, giảm 16% cùng kỳ 2011.

SSI hợp nhất

Quý 3

9 tháng

2012

2011

2012

2011

Doanh thu

181.13

208.95

-13%

576.38

686.16

-16%

Môi giới

21.95

27.43

-20%

87.22

76.37

14%

Tự doanh

63.55

49.19

29%

174.44

183.64

-5%

Tư vấn

5.97

3.12

91%

21.67

35.29

-39%

Quản lý danh mục

1.34

3.79

-65%

12.36

17.52

-29%

Lưu ký

1.26

0.63

100%

3.74

1.16

222%

Cho thuê tài sản

3.53

1.28

176%

10

3.12

221%

Khác

83.5

123.5

-32%

266.91

362.64

-26%

Lợi nhuận từ công ty liên kết

16.81

0.57

2849%

89.04

-58.11

-253%

Chi phí kinh doanh

129.99

116.67

11%

333.73

612.4

-46%

Chi phí quản lý DN

8.29

1.99

317%

13.24

13.11

1%

LNTT

59.67

90.95

-34%

322.7

2.84

11263%

LNST

46.54

83.91

-45%

301.08

-12.89

-2436%

Lãi ròng

45.3

83.15

-46%

299.8

-17.4

-1823%

 

Các mảng doanh thu giảm mạnh bao gồm doanh thu khác (giảm 32% trong quý 3 và 26% lũy kế 9 tháng), doanh thu môi giới (giảm 20% trong quý 3 tuy nhiên 9 tháng tăng 14%), quản lý danh mục đầu tư (giảm 65% trong quý 3 và giảm 29% trong 9 tháng đầu năm 2012).

Các mảng tăng trưởng mạnh có mảng tự doanh, đạt hơn 63,5 tỷ trong quý 3, chiếm 1/3 tổng doanh thu, tăng 29% so với quý 3/2011, lũy kế 9 tháng doanh thu tự doanh đạt hơn 174 tỷ đồng, giảm 5% cùng kỳ 2011.

Doanh thu tư vấn đạt gần 6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 21,7 tỷ đồng, giảm 39% cùng kỳ năm trước.

Hoạt động cho thuê tài sản và lưu ký tăng mạnh trong quý 3, lũy kế 9 tháng hoạt động lưu ký đạt hơn 3,7 tỷ đồng, doanh thu cho thuê tài sản đạt hơn 10 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ 2011.

Đến 30/9/2012, SSI có 8 công ty liên kết trong đó có 1 công ty liên kết trực tiếp là quỹ tầm nhìn SSI và 7 công ty liên kết gián tiếp là HVG, ABT, NSC, PAN, LAF, SSC và GIL. Khoản lợi nhuận từ 8 công ty liên kết này mang về trong quý 3/2012 cho SSI đạt 16,81 tỷ đồng, 9 tháng đạt hơn 89 tỷ đồng.

Tuy nhiên do các loại chi phí đều tăng so với cùng kỳ 2011, chi phí kinh doanh lên tới gần 130 tỷ đồng do đó LNTT quý 3/2012 của SSI chỉ đạt gần 60 tỷ đồng, 9 tháng đạt 322,7 tỷ đồng.

LNST quý 3 hợp nhất năm 2012 của SSI đạt 46,54 tỷ đồng, 9 tháng đạt 301 tỷ đồng.

LNST của cổ đông công ty mẹ quý 3/2012 đạt 45,3 tỷ đồng, 9 tháng đạt gần 300 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2011 công ty lỗ hơn 17 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào Quỹ tầm nhìn SSI được thực hiện thanh lý quỹ từ ngày 14/11/2012, khoản đầu tư của SSI vào quỹ tầm nhìn SSI tính đến năm 2010 là 645 tỷ đồng, tương đương 37,94% tổng giá trị vốn góp của quỹ đến thời điểm 30/9/2012. SSIVF sẽ hoàn trả nhà đầu tư 90% vốn góp (đã bao gồm cả các khoản cổ tức từ các năm trước), như vậy trong quý 4/2012, khả năng SSI sẽ có thêm khoản tiền mặt trên 500 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của SSI quý này đạt 2.482 tỷ đồng, tăng 537 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền của nhà đầu tư đạt 731 tỷ đồng, tăng 130 tỷ so với đầu năm. Trong khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2000 tỷ của SSI, có 990 tỷ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng.

Báo cáo hợp nhất quý 3/2012 của SSI

Phương Mai

Theo TTVN/SSI

 

Comments are closed.