Công ty Chứng khoán Sao Việt bắt đầu tái cấu trúc hoạt động

22/11/2012 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (VSSC) vừa có thông báo chấm dứt tư cách thành viên tại HOSE và HNX.

Thông báo trên được công bố sau khi VSSC đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/11 vừa qua về việc tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên tại hai sở giao dịch.

VSSC theo đó ký thỏa thuận chuyển giao tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS); ngừng mở tài khoản giao dịch và ký kết hợp đồng mới với nhà đầu tư kể từ ngày 23/11/2012.

Cũng tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/11, cổ đông công ty đã nhất trí thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động công ty, rút nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Ngày 21/11, VSSC có thông báo về sở hữu của cổ đông lớn. Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai đã mua 728.512 cổ phần của VSSC, tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch là 5,4%.

Quang Minh – NDHMoney

Comments are closed.