Trích quỹ bình ổn, xăng dầu giữ nguyên không tăng giá

15/01/2013 // No Comment // Categories: Hàng hóa - Nguyên vật liệu.

Quyết định này áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay (ngày 15/01/2013).

Thông báo số 807 phát đi từ Cục quản lý giá Bộ Tài chính chiều nay cho biết, trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành của xăng dầu, Liên Bộ Tài chính – Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

Không tăng giá; giữ ổ n định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

Xăng sử dụng 300 đồng/lít;

Dầu hỏa sử dụng 300 đồng/lít;

Dầu madut sử dụng 300 đồng/kg;

Dầu điêzen tạm thời chưa sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Quyết định này áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay (ngày 15/01/2013).

Chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 15/12/2012 đến ngày 13/01/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.150

23.560

-410

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

21.640

-90

3. Dầu hoả

21.600

21.871

-271

4. Dầu madút 3,5S

17.650

17.883

-233

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Khánh Linh

Theo TTVN

Comments are closed.