Bất động sản

Khung giá đất chi tiết năm 2011của Hà Nội

Khung giá đất chi tiết năm 2011của Hà Nội

Bất động sản năm 2011 khó giảm giá

Năm 2011, thái độ của nhà đầu tư với kênh bất động sản thế nào, giá bất động sản liệu có nóng… Một số nhận định của chuyên gia được Tiền Phong ghi nhận. Ông Nguyễn Đỗ Việt – Phó … Đọc tiếp

Đề nghị Hà Nội “siết” việc dùng chung cư làm văn phòng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, đề nghị không thực hiện cấp mới giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp sử dụng nhà chung cư làm văn phòng. Đề nghị này … Đọc tiếp

Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009 phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực nhà ở … Đọc tiếp