Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

10/12/2013 // No Comment // Categories: Tin Vinafins.

  CÔNG TY CP  CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VINAFINS

Số:    /2013/VINAFINS-TB

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 19  tháng 12  năm 2013

THÔNG BÁO

                       Kính gửi: ……………………………………………………………….

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 do Phòng ĐKKD số 1 – Sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày 18 tháng 12 năm 2013.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VINAFINS

Trụ sở: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102003384

Trân trọng thông báo THÔNG TIN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH KỂ TỪ NGÀY 18/12/2013 như sau:

1. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính:

v  Địa chỉ Trụ sở chính cũ: Số 97 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

v  Địa chỉ Trụ sở chính mới: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

   Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:Như trên;

   – Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Comments are closed.