KLS: Lãi 63 tỷ quý 4, năm 2012 lãi 21 tỷ đồng

11/01/2013 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Nhờ được hoàn nhập 34 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán do đó quý 4 KLS lãi hơn 63 tỷ đồng,Tiền và các khoản tương đương tiền của KLS đến cuối năm 2012 đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kim Long công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012. Theo đó, nhờ được hoàn nhập 34 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán do đó quý 4 KLS lãi hơn 63 tỷ đồng, đủ bù lỗ cho quý 3 và cả năm lãi gần 22 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý 4/2012 của KLS đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt 241,6 tỷ đồng, giảm 37% cùng kỳ năm trước.

KLS Quý này Cả năm
2012 2011 2012 2011
Doanh thu 46.48 86.08 -46% 241.64 382.67 -37%
Môi giới 1.11 0.9 23% 6.09 4.83 26%
Tự doanh 8.22 17.01 -52% 25.97 32.75 -21%
Tư vấn 0.292 0.396 -26% 2.96 3.13 -5%
Lưu ký 0.277 0.405 -32% 1.17 1.66 -30%
Cho thuê TS 0.202 0.168 20% 0.69 2.634 -74%
Khác 36.38 67.19 -46% 204.75 337.38 -39%
Chi phí hoạt động -21.77 33.47 -165% 200.65 177.13 13%
LNTT 63.45 45.06 41% 21.91 184.49 -88%
LNST 63.12 45.06 40% 21.57 184.49 -88%

 

 

Trong đó:

· Doanh thu môi giới quý 4 đạt hơn 1 tỷ đồng, cả năm đạt hơn 6 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ 2011

· Doanh thu tự doanh quý 4 lãi hơn 8 tỷ, giảm một nửa so với quý 4/2011, cả năm đạt gần 26 tỷ, giảm 21% cùng kỳ 2011.

· Doanh thu tư vấn và lưu ký đạt hơn 270 triệu đồng trong quý 4, cả năm doanh thu tư vấn đạt gần 3 tỷ đồng, lưu ký đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2011.

· Doanh thu khác quý 4 đạt 36,4 tỷ đồng, giảm 46%, cả năm đạt 200 tỷ đồng, giảm 39% cùng kỳ 2011.

Chi phí hoạt động quý 4/2012 của KLS được bù từ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán 34 tỷ, dẫn đến số chi phí hoạt động âm 21,77 tỷ đồng, cả năm chi phí hoạt động hơn 200 tỷ, tăng 13% năm 2011.

LNTT và LNST quý 4/2012 của KLS lãi 63 tỷ đồng, cả năm lãi gần 22 tỷ đồng, giảm 88 % năm 2011.

EPS năm 2012 đạt 106,5 đồng/cp.

Tiền và các khoản tương đương tiền của KLS đến cuối năm 2012 đạt hơn 1.300 tỷ đồng, danh mục tự doanh tăng mạnh từ 191 tỷ đầu năm lên 934 tỷ cuối năm do KLS đã giải ngân mạng vào quý 3/2012.

Báo cáo tài chính năm 2012

Báo cáo tài chính quý 4

Theo CafeF

Comments are closed.