Market Vectors ETF Trust trở thành cổ đông lớn PVX

07/03/2013 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF thông báo đã mua hơn 102 nghìn cổ phiếu PVX của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Ngày kết thúc giao dịch là ngày 25/2.

Số lượng cổ phiếu PVX do Market Vectors ETF Trust nắm giữ trước khi giao dịch là 19,91 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 4,98% vốn. Sau giao dịch, Market Vectors ETF Trust sở hữu trên 20,01 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 5% vốn và trở thành cổ đông lớn.

Đóng cửa giao dịch ngày hôm qua, 6/3, giá cổ phiếu PVX tăng trần lên 5.600 đồng/cổ phiếu.

Theo Gafin

Comments are closed.