6 tháng đầu năm, GDP cả nước tăng 5,18% so với cùng kỳ

27/06/2014 // No Comment // Categories: Tin trong nước.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, quý I tăng 5,09% và quý II tăng 5,25%.

Ngày 27/06/2014, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, quý I tăng 5,09% và quý II tăng 5,25%.

Trong mức tăng 5,18% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,96% – đóng góp 0,55% vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,33% – đóng góp 2,06% và khu vực dịch vụ tăng 6,01% – đóng góp 2,57%.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 17,69%. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,7%. Khu vực dịch vụ chiếm 43,61%. So với cùng kỳ năm 2013 thì tỷ trọng của khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đã giảm còn tỷ trọng của khu vực dịch vụ tăng lên.

Xét về góc độ sử dụng GDP của 6 tháng đầu năm, tiêu dùng cuối cùng tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2013 và đóng góp 4,09 vào mức tăng chung. Trong đó tiêu dùng cuối cùng của dân cư tăng 5,04% – cao hơn mức 4,49% cùng kỳ năm trước. Tích lũy tài sản tăng 5,08%.

Theo cafef

Comments are closed.