HSG: 8 tháng đầu năm tài chính LNST đạt 513 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch

11/06/2013 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Tính riêng trong tháng 5/2013 lợi nhuận sau thuế đạt 60,2 tỷ đồng. Năm tài chính của HSG bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của năm trước.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG) đã công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 5/2013 và lũy kế 8 tháng đầu năm tài chính 2012 – 2013. Theo đó, 8 tháng đầu năm tài chính doanh thu thuần mặc dù chỉ đạt 68,6% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế đã vượt 28,3% kế hoạch. Cụ thể:

Sản lượng tiêu thụ tháng 5/2013 đạt 53.606 tấn, lũy kế 8 tháng đạt 383.283 tấn, hoàn thành 70,7% kế hoạch. Trong đó xuất khẩu đạt 180.863 tấn, đạt 78,9% kế hoạch năm.

Doanh thu thuần tháng 5/2013 đạt 1.091,8 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đạt 7.542,5 tỷ đồng, đạt 68,6% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế 8 tháng đạt 513,3 tỷ đồng, trong đó tháng 5/2013 đạt 60,2 tỷ đồng.

Năm 2012 – 2013,Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 400 tỷ đồng. Như vậy 8 tháng đầu năm, HSG đã vượt 28,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Q. Nguyễn

Theo Trí Thức Trẻ/HSG

 

Comments are closed.