TS4 có thực sự đầu tư 26 tỷ đồng vào KCN Long Hậu?

22/08/2013 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Kiểm toán cho biết việc đầu tư dưới danh nghĩa của các thành viên HĐQT có phù hợp và hợp pháp hay không phụ thuộc vào ý kiến của ĐHCĐ công ty.

Tại báo cáo bán niên 2013 có soát xét của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 (TS4), kiểm toán đặt ra nghi vấn xung quanh việc đầu tư của công ty này vào Khu công nghiệp Long Hậu với giá trị đầu tư 26 tỷ đồng.

 

Kế hoạch này đã được ĐHCĐ thường niên 2007 (tổ chức tháng 3/2008) thông qua. Theo đó, giá trị đầu tư tại KCN Long Hậu được phân bổ bổ sung thêm mỗi năm theo Nghị quyết ĐHCĐ hàng năm. Được biết, TS4 đầu tư vào KCN thông qua CTCP Toàn Thắng. Tuy vậy, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Toàn Thắng thay đổi vào tháng 9/2009 thì danh sách các cổ đông sáng lập không có tên TS4, mà chỉ thể hiện các khoản đầu tư dưới danh nghĩa của các thành viên HĐQT.

 

Kiểm toán cho biết việc đầu tư dưới danh nghĩa của các thành viên HĐQT có phù hợp và hợp pháp hay không phụ thuộc vào ý kiến của ĐHCĐ công ty. 

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 cho biết, năm 2012 TS4 đã đầu tư 17,5 tỷ đồng tại KCN Long Hậu. Việc đầu tư này được TS4 coi là một trong 2 dự án “cấp thiết phục vụ sản xuất” và đã ưu tiên thực hiện trong năm vừa qua. Ngoài dự án Nhà máy Toàn Thắng – KCN Long Hậu, TS4 còn đầu tư 18,4 tỷ đồng vào dự án nuôi tại Đồng Tháp.

 

Thay công ty kiểm toán, phát sinh ý kiến kiểm toán?

 

Những vấn đề mà kiểm toán đưa ra ý kiến đều đã phát sinh từ nhiều năm trước (đầu tư từ năm 2008, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi năm 2009). Tuy nhiên, có thể thấy rằng đây là lần đầu tiên vấn đề này được chỉ ra. Báo cáo kiểm toán 2012 của TS4 hoàn toàn không có ý kiến lưu ý hay ngoại trừ của kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM. Từ năm 2008 đến hết năm 2012, đây cũng là công ty kiểm toán/soát xét toàn bộ báo cáo của TS4 theo quy định.

 

Được biết, báo cáo bán niên 2013 của TS4 được soát xét bởi công ty kiểm toán khác là Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam. Đây là công ty kiểm toán được HĐQT toàn quyền lựa chọn theo sự ủy quyền của đại hội đồng cổ đông.

 

Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

 

Comments are closed.