Thủ tướng: Sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

09/02/2015 // No Comment // Categories: Tin tiêu điểm.

“Xin Thủ tướng cho Quốc hội và cử tri biết rõ hơn trong thời gian tới sẽ làm gì để môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện hơn?”, đại biểu chất vấn.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Thủ tướng nêu rõ.

Một số bộ ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa coi việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ cấp thiết.

Đây là nhận xét được Thủ tướng nêu tại văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai).

“Vừa qua nhiều tổ chức quốc tế có những đánh giá tích cực về môi trường kinh doanh của Việt Nam, nhưng trên thực tế vẫn có nhiều kêu ca phàn nàn. Xin Thủ tướng cho Quốc hội và cử tri biết rõ hơn trong thời gian tới sẽ làm gì để môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện hơn?”, đại biểu Thu Hằng chất vấn.

Thời gian qua, môi trường đầu tư kinh doanh nước ta còn nhiều hạn chế, cải thiện còn chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh, Thủ tướng đánh giá tại văn bản trả lời.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, đất đai, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng…

Ngay trong năm 2014, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm. Khi luật sửa đổi một số điều của các luật thuế có hiệu lực, từ 1/1/2015 sẽ giảm thêm được 80 giờ, từ 247 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm (thấp hơn mức bình quân 171 giờ/năm của ASEAN -6), Thủ tướng nêu vài con số cụ thể.

Ông nhìn nhận, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng trong thể chế luật pháp, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, thực thi công vụ… vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn, phiền hà, tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân, Thủ tướng nêu rõ.

Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế là nội dung tiếp theo được Thủ tướng đề cập.

Chính phủ cũng sẽ tập trung thực hiện vận hành đồng bộ, thông suốt các loại thị trường, nhất là các thị trường hàng hóa, lao động, tài chính, bất động sản, khoa học công nghệ. Thực hiện phân bổ nguồn lực và quản lý giá theo cơ chế thị trường.

Bên cạnh đó sẽ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tiếp tục giảm mạnh thời gian, chi phí và bảo đảm công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng, đổi mới công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm…

Chính phủ xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong quản lý điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại văn bản trả lời, thêm một lần người đứng đầu Chính phủ nêu mục tiêu phấn đấu năm 2015 các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6.

Trong đó rút ngắn thời gian nộp thuế còn 121,5 giờ/năm, số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%. Tiếp tục giảm mạnh thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN-6, bảo đảm hải quan Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn hải quan hiện đại.

Ngoài ra, thời gian nộp bảo hiểm xã hội còn 49,5 giờ/năm, thời gian thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp còn tối đa 6 ngày, thời gian tiếp cận điện năng còn 18 ngày. Phấn đấu giảm thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp từ 60 tháng hiện nay còn tối đa 30 tháng, Thủ tướng hồi âm đại biểu.

 

Theo VnEconomy

Comments are closed.