KDH đã mua thỏa thuận 32 triệu cổ phiếu BCI?

03/12/2015 // No Comment // Categories: Thị trường chứng khoán.

Trong phiên giao dịch ngày 3/12/2015, cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI – HOSE) đã có giao dịch thỏa thuận 32 triệu cổ phiếu, ở mức giá 24.000 đồng/CP, tương ứng giá trị giao dịch lên tới 768 tỷ đồng.

Trước đó, CTCP Đầu tư Nhà Khang Điền (mã KDH – HoSE) đã thông báo sẽ mua thêm 32 triệu cổ phiếu BCI (đúng bằng lượng giao dịch thỏa thuận nói trên) thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện dự kiến từ 3/12/2015 đến 1/1/2016.

Nếu giao dịch trên đúng là của KDH thực hiện thì tổng số cổ phần BCI do KDH nắm giữ sẽ tăng lên 49,7 triệu cổ phiếu. Qua đó, KDH sẽ trở thành công ty mẹ của BCI với tỷ lệ 57,31%.

Vào ngày 27/11, BCI đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Tại Đại hội, việc KDH nâng tỷ lệ sở hữu tại BCI lên trên 25% đã được cổ đông chấp thuận. Lãnh đạo BCI cũng chia sẻ thêm về vai trò của Khang Điền với Xây dựng Bình Chánh. Theo đó, KDH đầu tư vào BCI, tương lai tới có thể đầu tư hợp tác dự án hoặc tầm cao hơn.

Theo ndh.vn

Comments are closed.