STB: LNST đạt 1.585 tỷ đồng trong 9 tháng, tiền gửi khách hàng tăng 30%

01/11/2012 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank- Mã chứng khoán: STB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Theo đó, thu nhập thuần từ lãi đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng thu nhập thuần từ lãi đạt 4.706,2 tỷ, tăng 12,7%.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý III đạt 242,8 tỷ, tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh quý vừa qua lỗ 105,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 7,2 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động này tuy nhiên chỉ lỗ 20 tỷ đồng, chỉ bằng 1/8 của mức lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của Sacombank cũng lỗ trong quý qua với 91,8 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ gần 1,5 tỷ. Trong 9 tháng, Sacombank lỗ 131,8 tỷ đồng từ hoạt động này.

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần trong quý 3 năm nay lỗ 4,1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức lỗ gần 70 tỷ cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng thu về hơn 39 tỷ từ hoạt động này, trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lỗ 14,8 tỷ.

Chi phí hoạt động của Sacombank quý III tăng 8,7% so với cùng kỳ lên 1.071 tỷ. Mức trích quỹ dự phòng rủi ro giảm 23,6% xuống 113,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Sacombank quý III đạt 587,9 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng 1,7%. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 411,3 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ song trong 9 tháng mức lãi lại tăng 4% lên 1.585 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Sacombank tại thời điểm 30/9 đạt 147.347 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm cuối năm 2011. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý đạt gần 13.400 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 11.800 tỷ đồng cuối năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9/2012, Sacombank có hơn 12.700 tỷ đồng tiền, vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác, tăng 32,2% so với số dư đầu năm, trong đó riêng khoản cho vay các TCTD khác gấp hơn 9 lần, đạt hơn 8.800 tỷ. Tổng tiền, vàng gửi của và vay các TCTD khác giảm 44% trong 9 tháng qua, ở mức 7.168 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm đạt 7,9% so với cuối năm 2011, với lượng vốn cho vay khách hàng đạt hơn 86 nghìn tỷ (đã trích lập 1.036 tỷ đồng dự phòng rủi ro). Tiền gửi của khách hàng vào Sacombank tăng xấp xỉ 30% trong 9 tháng qua, đạt 93.373 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank tại thời điểm cuối quý III là 1,4%, tăng mạnh so với tỷ lệ 0,57% cuối năm 2011, trong đó nhóm nợ dưới tiêu chuẩn tăng 2 lần; nợ nghi ngờ tăng 1,6 lần và nợ có khả năng mất vốn tăng 1,5 lần.

Sacombank hiện có 5 con ty con; 2 công ty con và 1 công ty liên kết của Cty VBĐQ Sacombank .

Tải BCTC Sacombank hợp nhất tại đây

Thành Hưng

Theo TTVN

Comments are closed.