VCG mẹ: Quý 3/2012 lãi 49 tỷ đồng

12/11/2012 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Tổng CTCP Vinaconex (mã VCG) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 của công ty mẹ. Theo đó trong quý này, công ty mẹ VCG lãi sau thuế 49,3 tỷ đồng, tuy nhiên lũy kế 9 tháng công ty vẫn lỗ hơn 707,7 tỷ đồng.

 

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý này của công ty mẹ VCG đạt 1.120 tỷ đồng, giảm 17% cùng kỳ 2011, tuy nhiên lũy kế 9 tháng doanh thu sản xuất chính lại tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ 2011, đạt hơn 2.620 tỷ đồng.

 

Tỷ trọng giá vốn hàng bán của VCG lên đến gần 98%, nên mặc dù doanh thu đạt hơn 1000 tỷ, lợi nhuận gộp về bán hàng của VCG chỉ đạt 22,6 tỷ trong quý 3/2012.

 

Doanh thu tài chính quý này của VCG đạt gần 177 tỷ đồng, giảm 25% so với quý 3 năm ngoái, lũy kế 9 tháng doanh thu tài chính đạt 643 tỷ, giảm 38% cùng kỳ 2011.

 

Chi phí tài chính quý 3/2012 đạt 118,7 tỷ đồng, giảm 23% quý 3 năm trước nhưng 9 tháng chi phí tài chính lên tới gần 1.440 tỷ đồng, tăng 91% cùng kỳ 2011 (trong đó chi phí trả lãi lên gần 307 tỷ đồng và hơn 1000 tỷ là dự phòng đầu tư tài chính dài hạn).

 

LNTT quý 3/2012 của VCG đạt 50,86 tỷ đồng, giảm 78% cùng kỳ 2011, lũy kế 9 tháng lỗ 692 tỷ đồng.

 

LNST quý 3/2012 của VCG đạt 49,3 tỷ đồng, giảm 73% cùng kỳ 2011, lũy kế 9 tháng lỗ 707 tỷ đồng.

 

Quý 3 9 tháng
2012 2011 2012 2011
Doanh thu bán hàng 1120.4 1351.3 -17% 2622.9 2595 1%
Giá vốn hàng bán 1097.7 1148.8 -4% 2439.9 2330.1 5%
Doanh thu tài chính 176.9 235.8 -25% 643.5 1035.7 -38%
Chi phí tài chính 118.7 154.6 -23% 1439.4 754.8 91%
LNTT 50.86 234.9 -78% -692.07 441.7 -257%
LNST 49.3 183.6 -73% -707.7 387.5 -283%

 

 

 

Tổng nợ phải trả của VCG ở thời điểm 30/9/2012 là 8.733 tỷ đồng, giảm 2.850 tỷ so với đầu năm. Trong đó khoản vay và nợ ngắn hạn của VCG đã giảm 1.600 tỷ so với đầu năm, VCG đã thanh toán xong khoản trái phiếu Vinaconex 2010 trị giá 2.000 tỷ đồng, công ty vay thêm BIDV 420 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ của VCG tại BIDV ở thời điểm 30/9/2012 là hơn 500 tỷ đồng.

 

Tổng các khoản phải thu của VCG với 30 công ty con là 5.990 tỷ đồng, trong đó riêng khoản phải thu của công ty xi măng Cẩm Phả là 4.874 tỷ đồng.

 

VCG hiện có 41 công ty con (nắm trên 50%), 11 công ty liên kết và đầu tư vào 17 công ty khác (tỷ lệ góp vốn dưới 20%). VCG đã phải trích lập hơn 2.000 tỷ cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng 1.000 tỷ so với đầu năm.

báo cáo Vinaconex

 

Phương Mai

Theo TTVN/VCG

Comments are closed.