Bộ Công Thương cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa INFO

06/05/2013 // No Comment // Categories: Hàng hóa - Nguyên vật liệu.

Sở giao dịch hàng hóa INFO do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trước mắt thực hiện giao dịch 3 mặt hàng cà phê, cao su và sắt thép. Tuy nhiên nếu trong 1 năm, Ocean Group không tổ chức thành lập được sàn giao dịch hàng hóa thì giấy phép do Bộ Công thương cấp sẽ hết hiệu lực.

Theo bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, sàn giao dịch hàng hóa ra đời sẽ “đáp ứng các yêu cầu: xóa bỏ khoảng cách giữa sản xuất và thị trường; chống đầu cơ giá và hiện tượng tư thương ép giá nông dân; xóa bỏ tình trạng được mùa mất giá; chuẩn hóa tiêu chuẩn hàng hóa Việt Nam; huy động vốn phục vụ sản xuất; gắn thị trường trong nước với thị trường quốc tế”.

Đối với Việt Nam, loại hình sàn giao dịch hàng hóa còn rất mới mẻ. Năm 2005, Việt Nam mới bắt đầu có quy định về việc thành lập và tổ chức sàn giao dịch hàng hóa và cho đến thời điểm này, các cơ quan chức năng mới chỉ cấp phép cho 2 sàn giao dịch hàng hóa và 1 trung tâm giao dịch cà phê. Cả hai sàn giao dịch và một trung tâm này đều là các mô hình thí điểm.

Bà Hồ Thị Kim Thoa đánh giá những khó khăn mà Sở giao dịch hàng hóa mới này sẽ gặp phải trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên bà vẫn tin tưởng “hình thức kinh doanh qua Sở giao dịch hàng hóa sẽ trở thành kênh quan trọng trong thương mại cả nước”.

Theo Vneconomy

Comments are closed.