Xăng giảm 258 đồng/lít từ 15h ngày 3/12

03/12/2015 // No Comment // Categories: Hàng hóa - Nguyên vật liệu.

Cụ thể, giá xăng RON 92 và xăng E5 được yêu cầu giảm 258 đồng/lít, giá dầu diesel 0,05S giảm 283 đồng/lít, dầu hỏa giảm 446 đồng/lít, còn dầu mazut 3,5S giảm 384 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, mức giá trần của các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở, trong đó giá xăng RON 92 không được cao quá 16.796 đồng/lít; xăng E5 không quá 16.301 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không quá 13.230 đồng/lít; dầu hỏa không quá 12.201 đồng/lít; và dầu mazut 180CST 3.5S không quá 9.104 đồng/kg.

Trong đó, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel là 300 đồng/lít. Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu khác như hiện hành.

Theo liên bộ, giá thành phẩm xăng dầu bình quân thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 18/11/2015 đến hết ngày 02/12/2015 là 55,515 USD/thùng xăng RON 92; 55,882 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 55,697 USD/thùng dầu hỏa; 219,854 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Do đó Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định điều chỉnh giảm giá để giá xăng dầu trong nước phù hợp với tình hình thế giới.

Thời gian điều chỉnh bắt đầu từ 15h chiều ngày hôm nay, 3/12/2015

Theo ndh.vn

Comments are closed.