Trái phiếu

Ngày 11/2/2011: Đấu thầu thành công 93% trái phiếu Chính phủ với lãi suất bình quân 11%/năm

Kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do kho bạc Nhà nước phát hành, đấu thầu ngày 11/2/2011 đã cho kết quả khả quan khi có tới 4.650 tỷ đồng được huy động trên tổng khối lượng gọi thầu … Đọc tiếp

Huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ Trái phiếu chính phủ

Sở GDCK Hà Nội thông báo về kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 26/1/201. Theo đó, đã có tổng cộng 2.000 tỷ đồng Trái phiếu được … Đọc tiếp

Trái phiếu quốc tế: Xu thế mới

Cuối tháng 12.2010, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu có lãi … Đọc tiếp

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Ngày 5/1/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Đối với phát hành trái phiếu Chính … Đọc tiếp